Karfreideg den 19. Abrëll

gebakene Fësch ( ganz oder Filet) am Tabernakuss vum Sportikuss Scheierhaff Zolwer

Gebakene Fësch (ganz) matt Fritten an Zalot 17 €

Filet mat Fritten an Zalot 20 € ab 12:00 Auer

Fësch fir mat Héem (ganz 11 €) (Filet 15 €)

vun 11:30 bis 12:00Auer

Mir verkaafen och Ouschtereer Präis vun den Ouschtereer:

1 Dz. fir 4,50€ vun 10 Dz. un 4,25€ vun 20 Dz. un 4,00€

Reservatioun:

Fir den Fësch
iwert Gsm oder E-mail

Chantal 691 / 300 503 Monique 621 / 235 878 prattchantal@gmail.com

supporter@zolwerbasket.lu

bis den 15 Abrël 2019